Instrukcje dla autorów

Referaty i streszczenia w języku angielskim lub polskim (preferowany język angielski), należy przygotować według wzoru zamieszczonego na stronie Do pobrania oraz wysłać w postaci plików: nazwisko.doc. i nazwisko.pdf na adres: imitel@zut.edu.pl.