i-MITEL 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji Naukowo-Technicznej

obrazek


Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań organizowanych od 2000 r. przez Oddział Gorzowski SEP przy współpracy Oddziału Szczecińskiego SEP, Wydziału Elektrycznego Zachodnio-pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współorganizatorami konferencji są również: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, PTETiS Oddział w Szczecinie i Zielonej Górze, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej, Polska Izba Gospodarcza Elektro-techniki.
Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych z innowacyjnymi materiałami i technologiami elektrotechnicznymi, w tym również z jakością zasilania, elektromobilnością, przetwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w kontekście ochrony środowiska naturalnego.
Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez co najmniej dwóch recenzentów i rekomendowane do prezentacji ustnej lub posterowej. Artykuły będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do druku w czasopismach: Archives of Electrical Engineering (100 pkt.), Przegląd Elektrotechniczny (70 pkt.), Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych - INPE (20 pkt.) oraz Wiadomości Elektrotechniczne (20 pkt.). Zrecenzowane referaty zostaną wydane w postaci Materiałów Konferencyjnych oraz na płycie CD (streszczenia). Warunkiem publikacji artykułów są pozytywne recenzje oraz ich prezentacja podczas konferencji.
W ramach konferencji zostanie przeprowadzony konkurs w kategorii Publikacja Młodego Pracownika Nauki. Przewiduje się sesję doktorantów w j. angielskim oraz sesję patentową. Podobnie jak na poprzednich konferencjach, proponujemy Państwu otwarte forum dyskusyjne, łączące problemy naukowo-badawcze i techniczne oraz integrujące środowiska teoretyków i praktyków w szerokim obszarze elektrotechniki teoretycznej i stosowanej. Podczas konferencji planowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji rezultatów i wdrożeń osiągniętych w ramach prowadzonych i zakończonych projektów naukowo-technicznych.