Prezentacje firm

Promocja firm prowadzących działalność na rzecz szeroko rozumianej elektryki może być realizowana w formie stanowisk, wystaw, prezentacji i reklam. Koszt promocji zależny jest od zakresu i może być negocjowany.


W ramach Konkursu na Najlepszy innowacyjny produkt lub technologię elektrotechniczną, wyróżniające się produkty i technologie, znajdujące zastosowanie w energetyce, zostaną uhonorowane wyróżnieniami Wojewody Lubuskiego, Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesów Oddziałów SEP: Gorzowskiego, Szczecińskiego, Zielonogórskiego, Bydgoskiego i Poznańskiego. Zgłoszenie oraz Regulamin konkursu znajdują się w dziale Do pobrania.