KOMITET NAUKOWY

Ryszard Strzelecki

Aleksandra Rakowska

Krzysztof Okarma

Robert Smoleński

– przewodniczący

– z-ca przewodniczącego

– z-ca przewodniczącego

– z-ca przewodniczącego

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)


CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

Grzegorz Bocewicz         

Jerzy Barglik                    

Roman Barlik                  

Piotr Biczel                      

Grzegorz Benysek           

Wolf-Rűdiger Canders    

Sławomir Cieślik             

Stanisław Czapp              

Milan Dado                     

Andrzej Demenko           

Paolo Di Barba                

Stefan Domek                 

Wojciech Drożdż             

Zbigniew Emirsajłow      

Zbigniew Hanzelka

Chen Hao                        

Mariusz Malinowski        

Marcin Hołub                  

Marcin Jarnut                  

Marian Łukaniszyn          

Franciszek Mosiński        

Wojciech Jarzyna            

Ryszard Kacprzyk
Jacek Nowicki

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(DE)

(PL)

(PL)

(SK)

(PL)

(IT)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(CN)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)
(PL)

Adam Kempski               

Jan Mućko                      

Zbigniew Nadolny          

Ryszard Pałka                 

Piotr Paplicki                  

Maciej Pawlik                 

Krzysztof Pietrusewicz   

Jacek Piskorowski          

Waldemar Rebizant       

Heinz-H. Schramm        

Detlef Schulz                  

Ryszard Sikora                

Paweł Szcześniak           

Piotr Szymczak               

Dariusz Świsulski           

Sławomir Tumański       

Dmitri Vinnikov              

Sławomir Wiak              

Marcin Wardach            

Wiesław Wilczyński       

Konrad Woronowicz      

Marcin Ziółkowski          

Michał Zeńczak

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(DE)

(DE)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(PL)

(EST)

(PL)

(PL)

(PL)

(CAN)

(PL)

(PL)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Eugeniusz Kaczmarek – Przewodniczący
tel.: 609 318 942, e-mail::  elgeo@elgeo.pl

Edward Cadler – Zastępca przew. ds. organizacyjnych
tel.: 605 668 568, e-mail::  edward.cadler@wp.pl

Franciszek Narkun – Zastępca przew. ds. organizacyjnych
tel.: 502 201 295, e-mail::  franciszek.narkun@operator.enea.pl

Marcin Wardach – Zastępca przew., sekretarz naukowy
tel.: 91 449 12 17, e-mail::  imitel@zut.edu.pl


CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mariusz Łukowski

Michał Cichowicz

Kamil Cierzniewski

Zbigniew Kłosowski

Piotr Leżyński

 

Łukasz Mazur

Paweł Prajzendanc

Krzysztof Woliński

Tomasz Zarębski